Het Project

Dit jaar zal de 3e vrijdag van november geheel in het teken staan van NDLOVU Medical Center van de stichting Zorg voor Elandsdoorn. Deze stichting biedt ondersteuning aan projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking in Elandsdoorn (Zuid Afrika). Deze projecten ten behoeve van de armste bevolkingsgroepen zijn opgezet door het artsenechtpaar Hugo en Liesje Tempelman.

Het welslagen van de projecten in Elandsdoorn levert mede door haar voorbeeldfunctie een bijdrage aan armoede en aidsbestrijding in geheel (Zuid)Afrika. Nu dit centrum voor medische zorg is opgezet, is het nieuwe project “Dental Care” gestart. De volledige opbrengst aan zal worden gedoneerd.

Het doel van dit project is het opzetten en in standhouden van tandheelkundige zorg voor schoolkinderen in Elandsdoorn. Dit project is van start gegaan in 2003 (van enige structurele tandheelkundige zorg was nog geen sprake) met een tandheelkundige dienst die voorlichting, onderzoek en behandeling van tandheelkundige aandoeningen levert. Deze service wordt verzorgd door een Dental Team dat op reguliere basis de scholen bezoekt met een mobiele Dental Truck, voorzien van een tandheelkundige unit. Deze truck wordt momenteel bemand door Zuid Afrikaans personeel en Nederlandse vrijwilligers: tandartsen, mondhygiënisten en assistenten.
project01